Czym jest umowa przyrzeczona?

Czym jest umowa przyrzeczona?

Umowa przyrzeczona jest umową definitywną, co znaczy, że musi dojść np. do transakcji sprzedaży. Jeśli jedna ze stron nie chce zawrzeć umowy przyrzeczonej, to podmiot, który z tego powodu ponosi stratę, może z jednej strony wystąpić o odszkodowanie, a drugiej sądownie dochodzić zawarcia tej umowy.

Mówiąc bardziej obrazowo, jeśli zawarto umowę przedwstępną, ale jedna ze stron nie zamierza podpisywać […]