Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek to nigdy nie jest prosta i „zero-jedynkowa” operacja.

Jako ALLPOL Trade posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wprowadzania nowych produktów na rynek. Działania obejmują przygotowanie strategii sprzedaży, określenie potrzeb klientów, analizę cen konkurencji, określenie poziomu cen sprzedaży i marży, kontakt z kupcami sieci handlowych oraz obsługę i budowę zaplecza marketingowego, czyli wszelkie działania z nim związane (od obsługi social media, promocję w internecie oraz w mediach).

Termin nowy produkt nie jest pojęciem jednoznacznym. Można określić trzy główne podejścia:

nowy produkt jest produktem zupełnie oryginalnym, nieistniejącym do tego czasu na rynku, którego wytwarzanie rozpoczęło się po raz pierwszy,
nowy produkt odróżnia się od prototypów i analogów, wszelka progresywna zmiana odróżnia go od już znanych produktów. Zmiany te mogą dotyczyć surowców, materiałów, technologii, wyglądu itp.
produkt uważa się za nowy kiedy ma udoskonalone charakterystyki, na przykład funkcje, konstrukcję, kształt.
Pod względem konsumentów innowacyjność produktu określa się tym, jak ten produkt jest postrzegany na rynku i jak go kupują. Istnieją trzy poziomy zapoznania się konsumentów z produktem:

pierwszy poziom – produkty, które nie wymagają długiego zapoznania się, bo zmiany są znane dla konsumentów,
drugi poziom – produkty, które rozszerzają istniejącą praktykę jego stosowania, ale nie wymagają zbyt długiego zapoznania,
trzeci poziom – nowe produkty, bez analogów.
Analiza marketingowa

Na tym etapie sprawdza się pomysł i stwarza się koncepcja produktu. Celem tego etapu jest określenie postawy konsumentów wobec koncepcji nowego produktu, uzyskanie wiedzy o tym kto jest zainteresowany tym produktem, kto będzie z niego korzystał i w jakich celach.

Plan strategii marketingowej produktu

Na czwartym etapie projektuje się plan strategii marketingowej nowego produktu, który ma na celu wprowadzić produkt na rynek. Ten projekt składa się z trzech części:

W pierwszej części opisuje się rynek docelowy, przewidywalne pozycjonowanie produktów, wielkość sprzedaży oraz zysk w ciągu kilku pierwszych lat produkcji,
W drugiej części projektu określa się planowaną cenę, kanały dystrybucji, marketingowy budżet na pierwszy rok.
W trzeciej części określa się wielkość sprzedaży i marżę, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w ciągu kilku pierwszych lat oraz opis strategii marketing mix
Na podstawie pracy:
Krzysztofa Kulasa, Viktorii Kryzhanivskiej

Share this post